Đăng ký: 25/04/2022 - 13/05/2022 | Thi đấu: 16/05/2022 - 08/07/2022

18006277 | www.mascham.masvn.com | cs@miraeasset.com.vn

Các câu hỏi thường gặp MAScham

Tôi muốn đăng ký cuộc thi thì làm như thế nào?
 • Bạn cần mở tài khoản chứng khoán ký quỹ (tiểu khoản M1) tại MAS với tổng giá trị tài sản ròng tối thiểu 50 triệu VNĐ, sau đó bạn có thể đăng nhập tài khoản giao dịch trực tuyến (web/app) hoặc truy cập website masvn.com để đăng ký tham gia cuộc thi.
Tôi có thể đăng ký cuộc thi sau khi thời gian thi đấu bắt đầu không?
 • Thời gian đăng ký cuộc thi từ ngày 25/04 – 13/05/2022, sau thời gian này hệ thống sẽ đóng cổng đăng ký tham dự MAScham. Cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày 16/05/2022.
Tôi có mất chi phí gì khi tham gia cuộc thi không?
 • Bạn không mất chi phí gì khi tham gia cuộc thi. Biểu phí giao dịch và lãi suất giữ nguyên theo biểu phí hiện hành trên tài khoản của bạn.
Tôi có thể lưu ký chứng khoán hoặc chuyển lưu ký chứng khoán sang MAS để tham gia cuộc thi hay không?
 • Bạn có thể lưu ký chứng khoán hoặc chuyển lưu ký chứng khoán sang MAS để tham gia cuộc thi, nhưng lưu ý việc lưu ký hoặc chuyển lưu ký phải thực hiện trước khi thời gian thi đấu bắt đầu (trước ngày 16/05/2022).
Tôi có thể nộp thêm tiền/rút tiền khi tham gia cuộc thi hay không?
 • Bạn có thể nộp thêm tiền/rút tiền trong khi tham gia cuộc thi, nhưng lưu ý, nếu bạn thực hiện giao dịch rút tiền khiến tài khoản thi đấu có NAV còn lại dưới NAV tối thiểu của bảng Champion/Premier (500 triệu/50 triệu), tài khoản sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
Tôi có thể thực hiện giao dịch thỏa thuận khi tham gia cuộc thi hay không?
 • Giao dịch hợp lệ để xét giải phải là giao dịch khớp lệnh trực tiếp trên sàn giao dịch, giao dịch thỏa thuận sẽ không được chấp nhận trong cuộc thi. Nếu có giao dịch thỏa thuận diễn ra trên tài khoản thi đấu trong thời gian thi đấu, tài khoản sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
 • Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu giao dịch thỏa thuận chứng khoán trong thời gian thi đấu, bạn có thể thực hiện giao dịch thỏa thuận trên tài khoản chứng khoán thường (tiểu khoản X1) để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi trong cuộc thi.
Tôi đã đăng ký tham gia cuộc thi, tôi có giao dịch trên 2 tiểu tài khoản: Tài khoản giao dịch thường (tiểu khoản X1) và tài khoản ký quỹ (tiểu khoản M1), hiệu suất lợi nhuận của tôi trên tài khoản thường (X1) tốt hơn tài khoản ký quỹ (M1). Vậy tôi có thể đăng ký xếp hạng dựa trên hiệu suất lợi nhuận của tài khoản thường (X1) không?
 • Cuộc thi sẽ chỉ xét thưởng dựa trên hiệu suất lợi nhuận của tài khoản ký quỹ (tiểu khoản M1).
Bảng xếp hạng cuộc thi được xác định như thế nào?
 • Bảng xếp hạng cuộc thi được dựa trên hiệu suất lợi nhuận của tài khoản thi đấu (tiểu khoản M1 của nhà đầu tư tham gia thi đấu) trong kỳ xét thưởng.
 • Ví dụ, NĐT A có NAV ban đầu là 100 triệu, NĐT B có NAV ban đầu là 400 triệu. Kết thúc xét thưởng NAV cuối ngày 20/05/2022 của NĐT A là 200 triệu, của NĐT B là 520 triệu.
  • Như vậy, NĐT A lãi 100 triệu, ít hơn NĐT B (lãi 120 triệu). Tuy nhiên, về hiệu suất lợi nhuận:
  • Hiệu suất lợi nhuận NĐT A = 200/100 -1 = 100%
  • Hiệu suất lợi nhuận NĐT B = 520/400 -1 = 30%
 • Bảng xếp hạng của cuộc thi dựa trên hiệu suất lợi nhuận, nên tuy NĐT A lãi tuyệt đối ít hơn NĐT B, nhưng hiệu suất lợi nhuận cao hơn NĐT B, do đó NĐT A chiến thắng
Tôi có cổ phiếu chuyển sàn hoặc hủy niêm yết, giá trị tài sản của tôi sẽ ảnh hưởng như thế nào?
 • Đối với các cổ phiếu hủy niêm yết: Giá trị tài sản của mã chứng khoán sẽ bằng 0
 • Đối với các cổ phiếu hủy niêm yết để chuyển sàn: giá để tính giá trị tài sản của mã chứng khoán sẽ bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch cuối cùng nên NAV của bạn sẽ ko bị thay đổi trong thời gian chờ niêm yết lên sàn mới.